EuroPsy

Supervizijos

SupervizijosSupervizija arba profesinė priežiūra psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos kontekste yra suprantama kaip vieno specialisto pagalba kitam aiškinantis profesiniame darbe iškylančius sunkumus (kliento supratimas, terapeuto ir kliento tarpusavio santykiuose kylančios problemos, darbo procese kylančių jausmų įsisąmoninimas, optimalių terapijos darbo būdų parinkimas ir pan.). Supervizijos yra vienas iš kertinių dalykų konsultantų ir psichoterapeutų rengime, nes suteikia galimybę mokytis praktikuojant esant labiau patyrusio specialisto priežiūrai. Tuo apsaugomas ir klientas, kai jam padeda dar tik besimokantis specialistas. Supervizijos taip pat laikomos privalomomis ir jau savarankiškai praktikuojantiems specialistams jų profesinės kompetencijos palaikymui ir vystymui.

Kviečiu individualioms ir grupinėms supervizijoms tiek besimokančius psichologus bei psichoterapeutus, tiek jau dirbančius.

Supervizijos trukmė – 60 min., grupinės supervizijos formate 1,5 val.